Hindī
Hi

मौसम आगरा

आज का मौसम 3 Oct 2023, 18:35:39
30°C
घनघोर बादल: 85-100%
अधिक / कम
तापमान
30°C
हवा
हवा
2.59 km/h 313°
यूवी सूची
यूवी सूची
8.43 of 10
नमी
नमी
24%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1005 मिलीबार

प्रति घंटा पूर्वानुमान

09:00
36°C
10:00
36°C
11:00
35°C
12:00
34°C
13:00
32°C
14:00
30°C
15:00
29°C
16:00
28°C
17:00
28°C
18:00
27°C
19:00
27°C
20:00
26°C
21:00
26°C
22:00
25°C
23:00
25°C
00:00
25°C
01:00
24°C
02:00
26°C
03:00
28°C
04:00
31°C
05:00
33°C
06:00
34°C
07:00
35°C
08:00
36°C
33°C
छटे हुए बादल: 25-50%
अधिक / कम
अधिक / कम
35°/24°
हवा
हवा
5.09 किमी/घंटा 322°
यूवी सूची
यूवी सूची
8.54 of 10
नमी
नमी
17%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1009 mbar
34°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
37°/25°
हवा
हवा
4.92 किमी/घंटा 330°
यूवी सूची
यूवी सूची
9.32 of 10
नमी
नमी
21%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1008 mbar
35°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
37°/25°
हवा
हवा
4.94 किमी/घंटा 321°
यूवी सूची
यूवी सूची
8.78 of 10
नमी
नमी
22%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1007 mbar
34°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
37°/26°
हवा
हवा
5.71 किमी/घंटा 304°
यूवी सूची
यूवी सूची
8.77 of 10
नमी
नमी
31%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1005 mbar
35°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
37°/27°
हवा
हवा
4.36 किमी/घंटा 261°
यूवी सूची
यूवी सूची
8.56 of 10
नमी
नमी
32%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1007 mbar
35°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
37°/27°
हवा
हवा
4.55 किमी/घंटा 253°
यूवी सूची
यूवी सूची
8.54 of 10
नमी
नमी
34%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1008 mbar
35°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
38°/28°
हवा
हवा
5.74 किमी/घंटा 276°
यूवी सूची
यूवी सूची
8.52 of 10
नमी
नमी
33%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1008 mbar
36°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
38°/28°
हवा
हवा
4.5 किमी/घंटा 236°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
29%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1009 mbar
36°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
38°/28°
हवा
हवा
5.48 किमी/घंटा 234°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
27%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1010 mbar
37°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
39°/28°
हवा
हवा
4.85 किमी/घंटा 276°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
28%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1010 mbar
36°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
38°/28°
हवा
हवा
4.06 किमी/घंटा 310°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
26%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1009 mbar
36°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
38°/28°
हवा
हवा
3.56 किमी/घंटा 258°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
22%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1009 mbar
36°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
38°/28°
हवा
हवा
3.96 किमी/घंटा 233°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
22%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1010 mbar
35°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
37°/28°
हवा
हवा
4.22 किमी/घंटा 253°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
24%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1009 mbar
36°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
37°/27°
हवा
हवा
5.22 किमी/घंटा 269°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
22%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1008 mbar
36°C
छटे हुए बादल: 25-50%
अधिक / कम
अधिक / कम
38°/28°
हवा
हवा
5.06 किमी/घंटा 296°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
23%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1011 mbar

मौजूदा जगह