Hindī
Hi

मौसम कोलकाता

आज का मौसम 3 Oct 2023, 18:35:38
27°C
नमी
अधिक / कम
तापमान
27°C
हवा
हवा
2.57 km/h 130°
यूवी सूची
यूवी सूची
10.83 of 10
नमी
नमी
89%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1004 मिलीबार

प्रति घंटा पूर्वानुमान

09:00
26°C
10:00
27°C
11:00
27°C
12:00
27°C
13:00
26°C
14:00
27°C
15:00
26°C
16:00
26°C
17:00
26°C
18:00
25°C
19:00
25°C
20:00
25°C
21:00
26°C
22:00
25°C
23:00
25°C
00:00
25°C
01:00
26°C
02:00
27°C
03:00
26°C
04:00
26°C
05:00
26°C
06:00
26°C
07:00
27°C
08:00
27°C
28°C
मध्यम बारिश
अधिक / कम
अधिक / कम
28°/25°
हवा
हवा
4.62 किमी/घंटा 184°
यूवी सूची
यूवी सूची
10.63 of 10
नमी
नमी
90%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
22.52 of 10
दबाव
दबाव
1006 mbar
26°C
मध्यम बारिश
अधिक / कम
अधिक / कम
27°/25°
हवा
हवा
4.44 किमी/घंटा 106°
यूवी सूची
यूवी सूची
10.59 of 10
नमी
नमी
92%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
28.19 of 10
दबाव
दबाव
1006 mbar
27°C
हल्की बारिश
अधिक / कम
अधिक / कम
30°/25°
हवा
हवा
3.97 किमी/घंटा 285°
यूवी सूची
यूवी सूची
10.12 of 10
नमी
नमी
87%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
6.33 of 10
दबाव
दबाव
1004 mbar
31°C
हल्की बारिश
अधिक / कम
अधिक / कम
32°/24°
हवा
हवा
3.47 किमी/घंटा 318°
यूवी सूची
यूवी सूची
9.95 of 10
नमी
नमी
68%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
1.65 of 10
दबाव
दबाव
1003 mbar
32°C
हल्की बारिश
अधिक / कम
अधिक / कम
32°/25°
हवा
हवा
2.59 किमी/घंटा 342°
यूवी सूची
यूवी सूची
9.53 of 10
नमी
नमी
64%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
1.66 of 10
दबाव
दबाव
1005 mbar
32°C
मध्यम बारिश
अधिक / कम
अधिक / कम
32°/26°
हवा
हवा
2.69 किमी/घंटा 275°
यूवी सूची
यूवी सूची
9.18 of 10
नमी
नमी
63%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
17.8 of 10
दबाव
दबाव
1006 mbar
32°C
टूटा हुआ बादल: 51-84%
अधिक / कम
अधिक / कम
33°/24°
हवा
हवा
2.63 किमी/घंटा 259°
यूवी सूची
यूवी सूची
9.92 of 10
नमी
नमी
51%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1008 mbar
32°C
हल्की बारिश
अधिक / कम
अधिक / कम
33°/25°
हवा
हवा
3.05 किमी/घंटा 158°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
55%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
1 of 10
दबाव
दबाव
1008 mbar
33°C
हल्की बारिश
अधिक / कम
अधिक / कम
33°/26°
हवा
हवा
3.37 किमी/घंटा 201°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
56%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
3.96 of 10
दबाव
दबाव
1009 mbar
32°C
हल्की बारिश
अधिक / कम
अधिक / कम
32°/25°
हवा
हवा
3.17 किमी/घंटा 199°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
56%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
6.85 of 10
दबाव
दबाव
1010 mbar
32°C
हल्की बारिश
अधिक / कम
अधिक / कम
33°/25°
हवा
हवा
3.09 किमी/घंटा 175°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
57%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
1.36 of 10
दबाव
दबाव
1009 mbar
33°C
हल्की बारिश
अधिक / कम
अधिक / कम
33°/25°
हवा
हवा
2.86 किमी/घंटा 186°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
50%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
1.09 of 10
दबाव
दबाव
1009 mbar
32°C
हल्की बारिश
अधिक / कम
अधिक / कम
32°/25°
हवा
हवा
3.74 किमी/घंटा 186°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
55%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
4.64 of 10
दबाव
दबाव
1009 mbar
32°C
हल्की बारिश
अधिक / कम
अधिक / कम
32°/25°
हवा
हवा
2.96 किमी/घंटा 193°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
56%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
2.1 of 10
दबाव
दबाव
1009 mbar
33°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
34°/25°
हवा
हवा
2.69 किमी/घंटा 282°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
47%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1008 mbar
33°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
34°/25°
हवा
हवा
3.15 किमी/घंटा 242°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
49%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1011 mbar

मौजूदा जगह