Hindī
Hi

मौसम जयपुर

आज का मौसम 3 Oct 2023, 19:35:37
25°C
घनघोर बादल: 85-100%
अधिक / कम
तापमान
25°C
हवा
हवा
4.16 km/h 130°
यूवी सूची
यूवी सूची
10.95 of 10
नमी
नमी
92%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1005 मिलीबार

प्रति घंटा पूर्वानुमान

09:00
28°C
10:00
28°C
11:00
27°C
12:00
27°C
13:00
26°C
14:00
25°C
15:00
24°C
16:00
24°C
17:00
24°C
18:00
24°C
19:00
24°C
20:00
24°C
21:00
24°C
22:00
24°C
23:00
24°C
00:00
24°C
01:00
24°C
02:00
24°C
03:00
24°C
04:00
24°C
05:00
25°C
06:00
25°C
07:00
25°C
08:00
25°C
28°C
मध्यम बारिश
अधिक / कम
अधिक / कम
28°/23°
हवा
हवा
5.41 किमी/घंटा 108°
यूवी सूची
यूवी सूची
10.66 of 10
नमी
नमी
76%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
10.09 of 10
दबाव
दबाव
1005 mbar
28°C
मध्यम बारिश
अधिक / कम
अधिक / कम
29°/23°
हवा
हवा
3.35 किमी/घंटा 48°
यूवी सूची
यूवी सूची
10.84 of 10
नमी
नमी
77%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
15.04 of 10
दबाव
दबाव
1006 mbar
28°C
मध्यम बारिश
अधिक / कम
अधिक / कम
29°/24°
हवा
हवा
4.38 किमी/घंटा 321°
यूवी सूची
यूवी सूची
10.45 of 10
नमी
नमी
77%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
8.45 of 10
दबाव
दबाव
1005 mbar
29°C
हल्की बारिश
अधिक / कम
अधिक / कम
30°/24°
हवा
हवा
3.39 किमी/घंटा 3°
यूवी सूची
यूवी सूची
10.46 of 10
नमी
नमी
70%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
6.76 of 10
दबाव
दबाव
1005 mbar
30°C
मध्यम बारिश
अधिक / कम
अधिक / कम
30°/24°
हवा
हवा
3.29 किमी/घंटा 350°
यूवी सूची
यूवी सूची
9.96 of 10
नमी
नमी
66%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
8.98 of 10
दबाव
दबाव
1006 mbar
30°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
31°/22°
हवा
हवा
3.35 किमी/घंटा 308°
यूवी सूची
यूवी सूची
9.42 of 10
नमी
नमी
53%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1008 mbar
31°C
हल्की बारिश
अधिक / कम
अधिक / कम
31°/23°
हवा
हवा
3.42 किमी/घंटा 324°
यूवी सूची
यूवी सूची
9.54 of 10
नमी
नमी
56%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0.17 of 10
दबाव
दबाव
1008 mbar
32°C
हल्की बारिश
अधिक / कम
अधिक / कम
32°/23°
हवा
हवा
2.9 किमी/घंटा 338°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
52%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0.47 of 10
दबाव
दबाव
1009 mbar
32°C
हल्के बादल: 11-25%
अधिक / कम
अधिक / कम
32°/24°
हवा
हवा
1.83 किमी/घंटा 286°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
52%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1010 mbar
32°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
33°/24°
हवा
हवा
2.96 किमी/घंटा 326°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
52%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1010 mbar
32°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
33°/24°
हवा
हवा
2.98 किमी/घंटा 316°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
49%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1010 mbar
32°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
33°/23°
हवा
हवा
3.42 किमी/घंटा 299°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
50%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1009 mbar
31°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
31°/23°
हवा
हवा
3.65 किमी/घंटा 317°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
52%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1010 mbar
32°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
33°/23°
हवा
हवा
4.65 किमी/घंटा 302°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
46%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1009 mbar
32°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
33°/22°
हवा
हवा
3.72 किमी/घंटा 298°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
43%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1009 mbar
32°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
33°/23°
हवा
हवा
2.48 किमी/घंटा 230°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
42%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1012 mbar

मौजूदा जगह