Hindī
Hi

मौसम लुधियाना

आज का मौसम 3 Oct 2023, 17:35:41
30°C
साफ आसमान
अधिक / कम
तापमान
30°C
हवा
हवा
3.51 km/h 344°
यूवी सूची
यूवी सूची
7.66 of 10
नमी
नमी
20%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1005 मिलीबार

प्रति घंटा पूर्वानुमान

09:00
34°C
10:00
34°C
11:00
33°C
12:00
31°C
13:00
28°C
14:00
25°C
15:00
25°C
16:00
24°C
17:00
24°C
18:00
23°C
19:00
23°C
20:00
22°C
21:00
22°C
22:00
22°C
23:00
21°C
00:00
20°C
01:00
20°C
02:00
22°C
03:00
25°C
04:00
28°C
05:00
30°C
06:00
32°C
07:00
34°C
08:00
34°C
32°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
33°/20°
हवा
हवा
4.88 किमी/घंटा 334°
यूवी सूची
यूवी सूची
7.88 of 10
नमी
नमी
46%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
980 mbar
32°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
35°/20°
हवा
हवा
3.83 किमी/घंटा 348°
यूवी सूची
यूवी सूची
7.93 of 10
नमी
नमी
25%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1009 mbar
31°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
34°/20°
हवा
हवा
3.14 किमी/घंटा 45°
यूवी सूची
यूवी सूची
7.94 of 10
नमी
नमी
35%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1008 mbar
32°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
35°/22°
हवा
हवा
3.61 किमी/घंटा 57°
यूवी सूची
यूवी सूची
8.01 of 10
नमी
नमी
30%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1006 mbar
33°C
हल्की बारिश
अधिक / कम
अधिक / कम
36°/23°
हवा
हवा
3.02 किमी/घंटा 52°
यूवी सूची
यूवी सूची
7.88 of 10
नमी
नमी
32%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0.86 of 10
दबाव
दबाव
1006 mbar
34°C
हल्की बारिश
अधिक / कम
अधिक / कम
37°/23°
हवा
हवा
3.54 किमी/घंटा 58°
यूवी सूची
यूवी सूची
7.65 of 10
नमी
नमी
37%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0.32 of 10
दबाव
दबाव
1007 mbar
34°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
36°/24°
हवा
हवा
3.47 किमी/घंटा 48°
यूवी सूची
यूवी सूची
7.42 of 10
नमी
नमी
36%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1008 mbar
34°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
36°/24°
हवा
हवा
3.98 किमी/घंटा 60°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
33%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1008 mbar
33°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
36°/24°
हवा
हवा
3.65 किमी/घंटा 39°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
36%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1010 mbar
33°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
36°/23°
हवा
हवा
3.62 किमी/घंटा 53°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
29%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1010 mbar
34°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
36°/23°
हवा
हवा
3.52 किमी/घंटा 60°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
28%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1009 mbar
35°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
37°/24°
हवा
हवा
3.75 किमी/घंटा 51°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
25%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1009 mbar
35°C
हल्की बारिश
अधिक / कम
अधिक / कम
37°/24°
हवा
हवा
8.46 किमी/घंटा 32°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
25%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0.17 of 10
दबाव
दबाव
1009 mbar
33°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
35°/22°
हवा
हवा
4.07 किमी/घंटा 45°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
27%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1009 mbar
33°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
35°/24°
हवा
हवा
3.51 किमी/घंटा 36°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
29%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1007 mbar
34°C
साफ आसमान
अधिक / कम
अधिक / कम
36°/24°
हवा
हवा
3.68 किमी/घंटा 45°
यूवी सूची
यूवी सूची
of 10
नमी
नमी
28%
बारिश की मात्रा
बारिश की मात्रा
0 of 10
दबाव
दबाव
1010 mbar

मौजूदा जगह